Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - Rozbudowa fermy Kur

Opole  11.10.2010r

 

 

WB 7351-7-1216/10

 

 

 

 

 

        

 

 

 STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę obejmującą:

rozbudowę istniejącej fermy kur  o :

-2 kurniki – 60 DJP ,

-4 zbiorniki wybieralne technologiczne po 10,0 m3

-2 silosy paszowe po 15 ton

w  Graczach na działce nr 513/2 , 513/3 k.m. 2 obręb Gracze

 

 

 

Inwestor: Rajmund Wocka, ul. Broniewskiego 25, 46-020 Czarnowąsy 4B

 

 

 

 

     

 

 

Z up. STAROSTY

Kazimierz Krawczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

Wersja XML