Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej w Sławicach

Opole, dnia 30.07.2010r.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole

ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

 

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

bazy hotelowo-restauracyjno-szkoleniowej tj.  hotelu z restauracją i mini-browaru  wraz z infrastrukturą techniczną tj. przyłączami wod-kan, energetycznym i infrastrukturą towarzyszącą tj. ogrodzeniem, wydzielonymi miejscami parkingowymi, zjazdem na drogę publiczną, punktami gromadzenia i segregacji odpadów stałych,  zielenią izolacyjną, wiatą grillową, punktem czerpania wody, oczkiem wodnym, fontanną; zlokalizowanej; zlokalizowaną w m. Sławice  ul. Ceglana gm. Dąbrowa na nieruchomości  o nr. ewid. 1398/135 z km. 4

 

Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „Słowobud” J.T.P. Słociak,  ul. Hallera 1A 45-782 Opole

 

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                       

                                Kazimierz Krawczyk

 

                                

 

 

 

Wersja XML