Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Ozimku

 Opole, 14.07.2010r.

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :


stacji paliw   w miejscowości Ozimek zlokalizowanej na działce nr 277 k.m.4

 

Inwestor: „Jawor” J.Garncarek, M.Barchiewicz, W. Strzelecki Spółka Jawna, Jaworek 55/1 46-325 Rudniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                                  Inspektor Wydziału Budownictwa Beata Przybylska

Wersja XML