Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw płynnych i gazowych w Karczowie

 

Opole, dnia 25.02.2010r.

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

Stacja paliw płynnych i gazowych PKN ORLEN S.A. w Karczowie, gm. Dąbrowa na dz. Nr 561/4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budynek stacji, wiata 3-słupowa nad dystrybutorami (3-wysepki), 2 podziemne zbiorniki paliw, 1 podziemny zbiornik gazu propan–butan, śmietnik 3-komorowy, pylon cenowy i znaki informacyjne, kontenerowa stacja transformatorowa, zbiornik terenowy wód opadowych, uzbrojenie, obiekty technologiczne, wjazd i wyjazd z pasem wyłączenia i włączenia, przekładka dojazdu do pól, place manewrowe, drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe.

 

Inwestor: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

 

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                       

                                Kazimierz Krawczyk

 

                                

 

 

 

 

 

Wersja XML