Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa chodnika oraz kan. deszczowej Wrzoski-Chróscina

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

STAROSTA OPOLSKI

  

         Zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) i art. 61 § 4 k.p.a.

zawiadamia

 

strony: właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości o nr :

 

233 k.m.4 obręb Wrzoski, 234/45, 305/56 k.m.4 i 56 k.m.3 obręb Chróścice - własność Skarbu Państwa pod zarządem Powiatu Opolskiego – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu oraz 351/60 i 61 k.m.4 obręb Wrzoski – właściciele prywatni

 

jak również działek przyległych do przedmiotowej inwestycji:

k.m 4 obręb Wrzoski: 64, 63, 62, 494/122, 493/122, 492/122, 291/122, 325/123, 326/124, 319/124, 320/124, 321/124, 322/124, 232, 450/60, 451/60, 351/60, 61, 234, 414/128, 415/128, 305/128, 127, 126, 459/130, 460/125

k.m.4 obręb Chróścina: 248/52, 249/52, 250/52, 251/52, 252/52, 253/52, 254/52, 255/52, 256/52, 257/52, 525/52, 380/52, 379/52, 378/52, 377/52, 376/52, 482/52, 525/52, 488/52, 489/52, 358/52, 357/52, 356/52, 355/52, 354/52, 353/52, 352/52, 351/52, 350/52, 349/52, 348/52, 347/52, 525/52, 346/52, 114/55, 438/55, 489/55, 531/55, 532/55, 523/55, 107/53,

468/47, 469/47, 526/47, 527/47, 124/46, 125/46, 128/46, 129/46, 132/46, 133/46, 138/46, 540/71, 542/70, 544/66, 546/56, 548/65, 550/62, 521/61, 57

k.m.1 obręb Mechnice:

263/40, 28, 26, 141/25, 189/25, 190/25, 123/22, 165/21, 191/20, 213/20, 19, 134/18, 133/18, 137/17, 140/16, 236/15, 234/14, 232/13, 230/12, 146/11, 196/9, 224/9, 222/8, 220/7, 2/2, 2/1,

 

że w dniu 29 grudnia 2009r. zostało wszczęte na żądanie wnioskodawcy Powiatowego Zarządu Dróg w Opolu postępowanie nr WB.7351-2-1576/09 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej : BUDOWĘ CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1760 O WRZOSKI - CHRÓŚCINA ODCINEK UL. KOLEJOWA OD KM 0+000,00 (droga krajowa nr 94 w m. Wrzoski) DO KM 1+687,00 (przejazd kolejowy w m. Chróścina) ; zlokalizowanej na działkach 233, i części działek 351/60 i 61 k.m.4 obręb Wrzoski, 234/45, 305/56 k.m.4 i 56 k.m.3 obręb Chróścice.

 

      W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu -Wydział Budownictwa ul. Książąt Opolskich 27 II p. pok. 210 w godz. od 8  do  15.

 

 

Wersja XML