Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa stacji paliw w Dobrzeniu Wielkim


 

Opole, dnia 17.12.2009 r

 

 

WB 7351-3-1518/09

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

 

       Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

stacji paliw i gazu w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Opolskiej na działkach o numerach ewidencyjnych  3051/216, 3055/216, 3059/214, 3063/215 i 213

 

 

Inwestor:  Handel Paliwami Płynnymi J & M I. Janik A. Marszałek S.J.

Dobrzeń Wielki  ul. Opolska 49

 

 

 

 

 

 

                                  z upoważnienia

                                   Starosty Powiatowego w Opolu

                       

                               

 

 

 

 

 

Wersja XML