Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji sanitarnej do bud. mieszkalnych w m. Gosciejowice


Opole, dnia 3 listopada 2009 r.

WB.7351-7-1218/09

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Gościejowice na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 99/5, 116, 199, 249, 239, 210, 200/4, 131, 150, 230/1, 99/6, 139, 118, 119, 117/6, 235/3, 124, 123, 98, 127, 117/1, 120, 126/1, 125, 122, 106, 126/2, 121, 27, 132,  k.m. 1, obręb Gościejowice.

 

Inwestor:

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

 

 

 

 

 z upoważnienia

Starosty Powiatowego w Opolu

                       

NACZELNIK WYDZIAŁU

BUDOWNICTWA

               

Kazimierz Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML