Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice-Jakubowice

                      Opole  24.09.2009r

 

 

WB 7351-7-1173/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :

 

Sieci wodociągowej tranzytowej relacji Jaczowice - Jakubowice na działkach nr. wg.wykazu

 

 

Inwestor: Gmina Niemodlin

                ul. Bohaterów Powstań Śl. 37

                49-100 Niemodlin

 

 

 

 

                                                                                                                      Z up. STAROSTY

                                                                                                                   Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                                                    Naczelnik Wydziału Budownictwa

Wersja XML