Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyzji na przebudowe drogi powiatowej 1717 na odcinku Komprachcice - Szydłów


                                                                                                                                          Opole , dnia 10-09-2009r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

              Na podstawie Art. 11f.3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu   09-09-2009r.  została wydana  decyzja nr  886/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 przebudowę  drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice – Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów od km 0 + 000.00 do km 7 + 200,00 ; Etap III odcinek od km 5 + 000,00 do km 7 + 200,00 ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:  73/2,124,km.6 i 405/2 km.7 71/1, 72/1, 74/1, 75/1 km.5 i 105/3, 106/3, 106/5 km.6 obręb Szydłów.

 

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

                 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7

 

 

 

 

Z treścią  decyzji można strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr  210,212,213 w godz. od 730 do 1530

 

 

 

 

 

                                                                           z   upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                       

                  

 

                                                                       Dobrosława Mila

 

                                                                          Inspektor w Wydziale Budownictwa

 

 

 

Wersja XML