Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Komprachcice ? Szydłów

Opole, dnia  10-09-2009r

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr  886/09 z  dnia  09-09-2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

przebudowę drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice – Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów od km 0 + 000.00 do km 7 + 200,00 ; Etap III odcinek od km 5 + 000,00 do km 7 + 200,00 ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów:  73/2,124,km.6 i 405/2 km.7 71/1, 72/1, 74/1, 75/1 km.5 i 105/3, 106/3, 106/5 km.6 obręb Szydłów.

 

Inwestor Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

                 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                  

                          Dobrosława Mila

                                Inspektor w Wydziale budownictwa

                             

 

Wersja XML