Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej gm. Prószków - Boszycze, Źlinice

 

Opole, dnia 22.07.2009r

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice – Etap II - Część II, na działkach nr. w Boguszycach z km 1 635/39, 644/39, 645/39, 552/42, 595/42, 604/42, z km 5 605/42, 358/211, 453/214, 454/214, 457/214, 458/214, 459/214, 460/214, 559/214, 560/214, 603/260, w Źlinicach z km 2 1005/18, 903/35, 904/35, 905/35, 826/204, 919/204, 920/204, 1398/207, 1398/207, 1315/213, 1334/248.

przedmiot decyzji

 

 

 

Inwestor: Urząd Miejski w Prószkowie

      ul. Opolska 17

46-060 Prószków

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Z up. STAROSTY

                    Kazimierz Krawczyk

                      Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML