Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Odwodnienie Centrum handlowe Turawa - gm. Turawa

Opole, dnia  15.07.2009r

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.

 

Budowa odprowadzenia wód deszczowych z Centrum Handlowego Turawa w m. Zawada na działkach wg. wykazu będącego składową częścią projektu

przedmiot decyzji

 

Inwestor:  HELICAL OPOLE Sp. z o.o.

        Al. Jerozolimskie 56C

   00-803 Warszawa

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Z up. STAROSTY

                             Kazimierz Krawczyk

                        Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

Wersja XML