Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - Osiedlowa siec cieplna w Czarnowąsach - gm. Dobrzeń Wlk.

 

                                                                                                             

                                                                                                                                              Opole dnia 25.06.2009r

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o wydanie zezwolenia  na realizację inwestycji : osiedlowej sieci cieplnej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Czarnowąsach w ulicy : Leśnej , Polnej , Jagiełły , Broniewskiego i Chopina zlokalizowanej na działkach wg. wykazu stanowiącego załączniki 1-8 w projekcie budowlanym

 

Inwestor:  Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                               Kazimierz Krawczyk

                               Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML