Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wływie wniosku - Przebudowa Drogi - gm. Dobrzeń Wlk.

                                                                                                                                                Opole dnia 22.06.2009r

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

 

 

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212

 

zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o wydanie zezwolenia  na realizację inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Słonecznej w Czarnowąsach na działkach nr 1876/7, 1879/8, 2057/8, 2075/8, 2068/12, 2078/8, 2062/8, 2079/18, 1986/18, 1582, 1274/179

 

Inwestor:  Gmina Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 44

 

                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu

                              Kazimierz Krawczyk

                               Naczelnik Wydziału Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML