Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa hali produkcyjno - magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki

Opole, dnia 22 czerwca 2009 r.
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę :
 
hali produkcyjno-magazynowej przeznaczonej na cele produkcji mieszanek silikonowych w miejscowości Dobrzeń Wielki przy ul. Jońskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1558/138, 442/138 k.m. 2, obręb Dobrzeń Wielki.
 
Inwestor:

Silspek Sp. z o.o., 46-080 Chróścice, ul. Cebuli 14

 
 
 
 
 
 z upoważnienia
Starosty Opolskiego
                       
NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA
               
Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML