Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa kanalizacji sanitarnej - gm Prószków

 

Opole, dnia17.06.2008r
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :.
 
Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice na działkach wg. wykazu będącego składową częścią projektu
 
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
                ul. Oleska 64
                45-222 Opole
 
 
 
 
 
Z up. STAROSTY
                                                                                  Kazimierz Krawczy
                                                                                      Naczelnik Wydziału Budownictwa
 
 
 
 
 
Wersja XML