Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa kanalizacji - gm. Popielów

 

 

STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

   

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej:

 

budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Stare Siołkowice – etap IV i Nowe Siołkowice; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów wg. wykazu obręb w gm. Popielów

 

  

Inwestor:  Wójt Gminy Popielów

                 ul. Opolska 13

                 46-090 Popielów

 

 

 

Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                             Kazimierz Krawczyk

                                                                                                                                                   Naczelnik Wydziału Budownictwa

Wersja XML