Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wszczęcie postępowania - budowa drogi - gm. Turawa

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

STAROSTA OPOLSKI

Zgodnie z Art. 11d. 5. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) i art. 61 § 4k.p.a.

zawiadamia

 

strony: właścicieli i użytkowników wieczystych  nieruchomości o nr:

583 km 11 obr. Gosławice Opole, 586/1 km 11 obr. Goslawice Opole, 586/2 km 11 obr. Gosławice Opole, 774/3 km 5 obr. Zawada, 746/3 km 5 obr. Zawada, 752/3 km 5 obr. Zawada 743/3 km 5 obr. Zawada, 744/3 km 5 obr. Zawada ,751/3 km 5 obr. Zawada, 590/3 km 11 obr. Goslawice Opole, 580/4 km 5 obr. Zawada, 766/4 km 5 obr. Zawada, 765/4 km 5 obr. Zawada ,721/4 km 5 obr. Zawada ,566/3 km 5 obr. Zawada, 569/3 km 5 obr. Zawada, 722/4 km 5 obr. Zawada ,720/4 km 5 obr. Zawada, 609/4 km 5 obr. Zawada 607/3 km 5 obr. Zawada 604/3 km 5 obr. Zawada, 608/3 km 5 obr. Zawada, przyległych do terenu drogi gminnej i przebudowy Obwodnicy Północnej – drogi krajowej nr 46,94, że w dniu 2.06.2009r. zostało wszczęte na żądanie Wnioskodawcy Wójta Gminy Turawa działającego przez  pełnomocnika : Michała Kingsford postępowanie  nr WB 7351-13-505/09 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowę  drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z  Obwodnicą Północną  wraz z przebudową  odcinka Obwodnicy Północnej – drogi krajowej nr 46, 94 ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 755/1, 750/3, 745/3. 742/3, 741/3, 747/3, 748/3, 753/3, 773/3, 719/4, 579/4, 577/4, 574/3, 571/3, 568/3, 565/3, 562/3 k.m.5 obręb Zawada w gminie Turawa 

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Opolu-Wydział Budownictwa ul.Książąt Op0olskich 27 IIp. pok. 212 lub 210 w godz. od 730  do  15 30

 

 

 

Wersja XML