Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wpływie wniosku - budowa drogi - gm. Turawa

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO

INFORMUJE

  

  Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmującej:

 

budowę drogi gminnej łączącej na terenie Gminy Turawa przedłużenie Alei Witosa z  Obwodnicą Północną  wraz z przebudową odcinka Obwodnicy Północnej – drogi krajowej nr 46, 94 ; zlokalizowanej na działkach o nr. ewidencyjnym gruntów 755/1, 750/3, 745/3. 742/3, 741/3, 747/3, 748/3, 753/3, 773/3, 719/4, 579/4, 577/4, 574/3, 571/3, 568/3, 565/3, 562/3 k.m.5 obręb Zawada w gminie Turawa 

 

Inwestor:  Wójt Gminy Turawa działający przez pełnomocnika  Pana Michała Kingsford

 

                                                          z upoważnienia Starosty Opolskiego

                                                          Naczelnik Wydziału Budownictwa

                                                                                                    Kazimierz Krawczyk

 

Wersja XML