Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Boguszyce i Źlinice

 
Opole, dnia 05.05.2009r.
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
 
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wpływie wniosku o zatwierdzeniu projektu i wydanie pozwolenia na budowę : Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice.
 
Inwestor: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
                 45-068 Opole, ul. Oleska 64
 
 
 
 
 
 
 
                                                            z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
 
                                                                                                     Kazimierz    Krawczyk
 
 
 
 

 

Wersja XML