Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji nr 294/09 z dn. 24.04.2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku Komprachcice - Szydłów - II etap

 Opole, dnia 24-04-2009r.

 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji nr 294/09 z dnia 24-04-2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pt.: przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice – Jaczowice na odcinku Komprachcice – Szydłów od km 0 + 000.00 do km 5 + 000.00 – Etap II
- początek opracowania etapu II: Ochodze, działka nr 20/2 km.7 obręb Ochodze gmKomprachcice,
- koniec opracowania etapu II: Szydłów, działka nr 405/2 km 7 obręb Szydłów Gmina Tułowice
 
Inwestor: Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
                 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7

 
 
                                                                                                              
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                           Dobrosława Mila
                              Inspektor w Wydziale Budownictwa       

 

Wersja XML