Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zamieszczeniu danych o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę - dla przedsięwzięcia: Budowa Stacji Pomiarowej m. Przywory Gm. Tarnów Opolski.

Opole, dnia    24-03-2009r

 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212 zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia :
 
Budowa stacji Pomiarowej Q = 15000 m³/h w m. Przywory Gm. Tarnów Opolski na działce nr 1992/481
 
 
Inwestor : Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.
                 44-700 Świerklany ul. Wodzisławska 54
                                                                                                              
 
 
 
                   z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
Dobrosława Mila
Inspektor w Wydziale Budownictwa                  
 
 
 
 
Wersja XML