Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej

 

Opole, dnia 09.02.2009r
WB.7351-7-21/09
 
 
 
 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 210
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o pozwoleniu na budowę” poniższego przedsięwzięcia:
 
Inwestor:Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów powstań Śl. 37, 49-100 Niemodlin
 
 
w sprawie :
                                                                                                              
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą
budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Niemodlinie w rejonie ulicy Opolskiej z wyłączeniem odcinków w pasie drogi krajowej nr 46 oraz terenu kolejowego na terenie działek z km 11 nr: 1002/2, 869/6, 991, 992/1, 903, 977, 988, 989, 854, 890, 864/1, 864/2, 865/8, 995, 982, 992/2, 990, 986, 985, 985, 984, 981, 980, 997/8, 994/1, 996, 975/11, 1286, 973, 898/3, 899, 900, 882, 883, 881, 880, 879, 871, 872, 869/5, 869/2, 869/3, 870, 868, 865/3, 865/7, 867, 866/1, 865/6, 861, 857, 902, 864/3, z km 12 nr: 1016/31, 1016/7, 1014, 1016/4, 1016/27, 1016/13, 1023/6, 1023/7, 1017, 1031/1, 1031/2, 1016/14, 1035, 1036/1, 1036/3, 1037, 1033, 1032, 1030/12, 1030/6, 1029/8, 1028/4, 1038/6, 1036/2, 1022/4 obręb Niemodlin
 
 
 
 
 z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                  
 
Inspektor w Wydziale Budownictwa
Wersja XML