Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zmiany pozwolenia na budowę obejmującego decyzję nr 1002/08 z dn. 02.10.2008 r. na budowę kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym. Inwestor: Pro-Sport Sp. Jawna

Opole, dnia 12.01.2009 r

 
 
 
STAROSTA POWIATU OPOLSKIEGO
INFORMUJE
 
 
 Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   podaję do publicznej wiadomości , że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym w Starostwie Powiatowym w Opolu w Wydziale Budownictwa ; Opole ul. Książąt Opolskich 27, w pokoju nr 212
zostały zamieszczone dane o wydaniu decyzji „o zmianie pozwolenia na budowę” poniższego przedsięwzięcia :
Inwestor: Pro-Sport Sp. jawna Wiesław Czarnik, Chrząstowice ul. Opolska 15
 
w sprawie :
zmiany pozwolenia na budowę (nr sprawy WB.7351-1-1547/08) obejmującego
decyzję nr 1002/08 z dnia 02.10.2008r. na budowę  kompleksu sportowego z zapleczem hotelowo - gastronomicznym w skład którego wchodzą : hala na 3 korty tenisowe wraz z zapleczem, hotel z restauracja i zapleczem, korty otwarte, zlokalizowana w Chrząstowicach na działce nr 135/25 k.m.7, uwzględniającą zmianę kubatury budynku hotelu poprzez podniesienie dachu.
 
            Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje podanie do publicznej wiadomości informacji   o wydaniu powyższej decyzji Starosty.
 
 
 
 
                                  z upoważnienia Starosty Powiatowego w Opolu
                       
                                            Beata Przybylska                  
 
                        Inspektor w Wydziale Budownictwa
 
 
 
 
 
Wersja XML