Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.46.2015.ZW - wykonanie stawu Kotórz Wielki

 

Opole 2015-05-29
OŚ.6341.46.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Jadwigi Łukaszewskiej-Szeler zam. 45-010 Opole ul. Szpitalna 3/12, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez państwa: Ryszarda i Annę Morisson zam. 45-064 Opole ul. Ks. K. Damrota 1B/6, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego do chowu ryb, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na dz. nr 97/92 a.m. 8 obręb Kotórz Wielki gm. Turawa, stanowiącej własność wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
1:                     N: 50o 43’ 27,57”                   E: 18o 03’ 51,43”
2:                     N: 50o 43’ 26,36”                   E: 18o 03’ 53,11”
3:                     N: 50o 43’ 25,69”                   E: 18o 03’ 52,00”
4:                     N: 50o 43’ 26,91”                   E: 18o 03’ 50,32”
 
 
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML