Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.36.2015.ZW - wykonanie studni pobór wód podziemnych

 

Opole 2015-05-07
OŚ.6341.36.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 469):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 07.04.2015 r. pana Joachima Nocon zam. 46-060 Jaśkowice ul. Podleśna 13, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 
 1. Wykonanie obudowy studni nr 2 o głębokości 38,0 m, zlokalizowanej na działce
  nr 376/7 a.m. 1 obręb Jaśkowice gm. Prószków, stanowiącej własność wnioskodawcy, wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i wysokości 2,0 m, z włazem zabudowanym w obudowie studni o średnicy 600 mm.
 
 1. Szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z istniejącej studni nr 1
  i projektowanej studni nr 2
  (zlokalizowanych na działce nr 376/7 a.m. 1 obręb Jaśkowice gm. Prószków), za pomocą pomp głębinowych zainstalowanych w tych studniach oraz za pośrednictwem szczelnego zbiornika wyrównawczego (zlokalizowanych na w/w działce) dla potrzeb nawodnień warzywniczych (głównie ziemniaków) za pomocą deszczowni szpulowej na działkach zlokalizowanych
  w m. Ligota Prószkowska i Jaśkowice w terminie od 10.03. do 30.09. każdego roku w ilości łącznej (dla obu studni):
 
Qśrd = 52,8 m3/d,
Qmaxh = 2,2 m3/h,
Qmaxr = 6000 m3/rok
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji studni nr 1:
            N: 50o 34’ 11,3”                     E: 17o 48’ 36,3”
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji studni nr 2:
            N: 50o 34’ 10,0”                     E: 17o 48’ 36,7”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML