Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.26.2015.ZW - przejście wodociąiem pod Brzezinką Krasiejów

 

Opole 2015-04-17
OŚ.6341.26.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 20.03.2015 r. (data wpływu 26.03.2015 r.) pana Marka Kowalskiego zam. 46-040 Ozimek ul. Szkolna 13, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Brzezinki w km 5+513, przewodem wodociągowym PE 50 mm w rurze osłonowej stalowej dn 108 x 2 mm, stanowiącym przyłącze wodociągowe do budynku zlokalizowanego w Krasiejowie ul. Szkolna 13, na głębokości min. 1,20 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 181,13 m npm (rzędna dna cieku 182,33 m npm),
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Brzezinką w km 5+513:
 
-     działka nr 523/69 a.m. 5obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 39’ 43,4958”   E: 18° 14’ 12,0130”
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML