Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.22.2015.ZW - staw retencyjny Tłustoręby

 

Opole 2015-03-30
OŚ.6341.22.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pani Marty Sudak z Zakładu Usług Instalacyjnych MINSTAL
z siedzibą: 49-300 Brzeg ul. Poznańska 22, działającej w imieniu pana Janusza Gardyny zam. 49-300 Brzeg ul. Piłsudskiego 18/1,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu retencyjnego do celów rolnych, zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na dz. nr 145/2 a.m. 1 obręb Tłustoręby gm. Niemodlin, stanowiącej własność wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
 
wraz z groblą o poniższych parametrach:
 
 Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
 

Położenie geograficzne-wpółrzędne charakterystycznych punktów stawu i grobli (mapa 1992 EPSG2180)
PUNKT
opis punktu
N:
E:
X:
Y:
O1
środek okręgu O1
50o 38' 50,84"
17o 19' 50,31"
310015,12
393793,94
O2
środek okręgu O2
50o 38' 50,17 "
17o 19' 50,12"
309994,35
393789,84
O3
środek okręgu O3
50o 38' 51,15"
17o 19' 49,30"
310024,91
393774,36
A
pkt brzegowy czaszy/grobli
50o 38' 51,08"
17o 19'48,79"
310023,06
393764,31
B
pkt brzegowy czaszy stawu
50o 38' 51,42"
17o 19'49,51 "
310033,38
393778,6
C
pkt brzegowy czaszy stawu
50o 38' 51,33 "
17o 19' 50,46"
310030,07
393797,12
D
pkt brzegowy czaszy stawu
50o 38' 50,76"
17o 19' 51,16"
310012,08
393810,48
E
pkt brzegowy czaszy stawu
50o 38' 50,07 "
17o 19' 50,71"
309991,17
393801,22
F
pkt brzegowy czaszy/grobli
50o 38' 49,85"
17o 19' 50,41"
309984,43
393798,27
 G
pkt brzegowy czaszy/grobli
50o 38' 50,02 "
17o 19' 49,53"
309990,12
393778,2
A'
pkt brzegowy grobli stawu
50o 38' 51,04"
17o 19' 48,58"
310020,68
393760,34
F'
pkt brzegowy grobli stawu
50o 38' 49,70"
17o 19' 50,53"
309979,66
393797,51
G'
pkt brzegowy grobli stawu
50o 38' 49,95 "
17o 19' 49,30"
309987,87
393773,57

 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML