Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.23.2015.ZW - staw Chróścice

 

Opole 2015-03-23
OŚ.6341.23.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Romualda Maciantowicza z firmy AKWA-SERWIS Projektowanie w Zakresie Inżynierii Lądowej, Wodnej i Środowiska z siedzibą: 47-113 Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy 54, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez panią Gizelę Jendryca zam. 46-080 Chróścice ul. Ostrówek 23, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu ziemnego do chowu ryb jako części składowej gospodarstwa rolnego i hodowlanego, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi, zlokalizowanego na dz. nr 702/226 i 1208/226 a.m. 5 obręb Chróścice gm. Dobrzeń Wielki, stanowiących własność wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
1:                     N: 50o 45’ 43,35”                   E: 17o 48’ 57,41”
 
 
 
 
                                                                       Z up. Starosty
                                                                       Marek Parfimczyk
                                                                       Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML