Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.127.2014.ZW - staw PORCELIT

 

Opole 2015-03-16
OŚ.6341.127.2014.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.),
 
informuję
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Ścinawy Niemodlińskiej dla potrzeb istniejącego stawu rybnego „Porcelit” o powierzchni Flw = 15,4 ha, zlokalizowanego na działce nr 210 a.m. 1 obręb Tułowice stanowiącej własność wnioskodawcy.
 
Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Urzędzie Gminy w Tułowicach,
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML