Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.14.2015.BS- wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemyslowych z myjni samochodowej w Prószkowie


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-03-09

OŚ.6341.14.2015.BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),            

podaję do publicznej wiadomości,

informację o wszczęciu w dniu 17 lutego 2015 r., postępowania na wniosek Zenona Wiertelorza prezesa Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z o.o. w Opolu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków, ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni na stacji paliw w Prószkowie, ul.Parkowa 1a, podczyszczanych w zespole urządzeń oczyszczających: osadniku szlamowym typ AWAS-S o pojemności 5,0 m3, separatorze koalescencyjnym typ H-1900 NG-10 l/s przy zastosowaniu zbiornika retencyjnego o pojemności 5,0 m3 firmy AWAS i stacji oczyszczania wody typ BIOOXIMAT AC-6 prod. ISTOBAL.

Ilość odprowadzanych ścieków przemysłowych: Qmaxh = 0,5 m3/h, Qśrd = 3,2 m3/d, Qmaxr = 1061  m3/rok,  o składzie: azot amonowy – 100 mgNNH4/l, azot azotynowy – 10 mg NNo2/l, fosfor ogólny – 7 mg P/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML