Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.5.2015.ZW - jaz na rzece Sucha

 

Opole 2015-03-09
OŚ.6341.5.2015.ZW
 
 
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
 
 
            Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.),
 
informuję
 
o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą: 45-061 Opole ul. Katowicka 55 na wykonanie odbudowy trójprzęsłowego jazu ruchomego ze stopniem, z zasuwami drewnianymi o napędzie ręcznym oraz kładką do ich obsługi, zlokalizowanego na rzece Sucha w km 3+800, na działce nr 720/8 a.m. 2 obręb Dąbrowice gm. Chrząstowice oraz szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód rzeki Sucha za pomocą jazu j.w. do rzędnej 166,02 m npm (Kr.2000) w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku w celu rozdziału wody pomiędzy koryto rzeki Sucha i Młynówkę
 
Zainteresowane strony (wg. załączonej listy) mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji
w terminie 14 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Decyzja wraz z wykazem stron jest do wglądu w:
- Urzędzie Gminy w Chrząstowicach,
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29
(pokój 209) w godzinach urzędowania.
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML