Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.17.2015.ZW - przepust na rowie przydrożnym Grabie

 

Opole 2015-02-26
OŚ.6341.17.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Sebastiana Raudzisa z SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 117 działającego w imieniu Gminy Łubniany, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Krystiana Baldego Wójta Gminy Łubniany, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z polipropylenu, na rowie przydrożnym drogi powiatowej
    nr 1743 O (DK 45 – Kobylno) ul. Wiejska, zlokalizowanego na działce nr 319/33 a.m. 1 obręb Grabie gm. Łubniany będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, pod zjazdem na działkę nr 455/64 a.m. 1 obręb Grabie gm. Łubniany będącej własnością wnioskodawcy o poniższych parametrach:
 
-       długość L = 12,50 m,
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 1,20 %,
-       rzędna dna wlotu 175,20 m npm,
-       rzędna dna wylotu 175,04 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
 wlot:    N: 50o 47’ 50,17”        E: 18o 05’ 41,22”
wylot:   N: 50o 47’ 49,87”        E: 18o 05’ 41,66”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                   Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML