Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.12.2015.ZW - przejście światłowodem nad rz. Prószkówką i Ochodzanką

 

Opole 2015-02-16
OŚ.6341.12.2015.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 26.01.2015 r. pana Pawła Krzywańskiego z firmy CUBEINFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Niepodległości 14, działającego z upoważnienia pana Michała Adamczyka Prezesa Zarządu CITYMEDIA NET Sp. z o.o. z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 121, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:
 
 1. Nad rzeką Prószkówką w km 19+800, w m. Domecko gm. Komprachcice na trasie drogi gminnej ul. Młyńska, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 24J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:
 
-        całkowita długość przewieszki 38,50 m (w tym nad ciekiem 8,20 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 
169,20 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 9,10 m
 
Słup NN (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 109 a.m. 2 obr. Domecko
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 37’ 36,69”       E: 17° 51’ 18,73",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 162,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 169,70 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 7,2 m.
 
Słup NN (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 504/253 a.m. 5
obr. Domecko
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 37’ 36,79”       E: 17° 51’ 20,68",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 163,70 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 169,70 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,0 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 260 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
  
 1. Nad rzeką Ochodzanką w km 0+097, w m. Domecko gm. Komprachcice
  na trasie drogi gminnej ul. Młyńska, kablem światłowodowym typu GYTC8Y 24J, pomiędzy słupami NN o poniższych parametrach:
 
-        całkowita długość przewieszki 45,70 m (w tym nad ciekiem 5,00 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 
168,30 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem zwierciadła wody 7,90 m
 
Słup NN (lewy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 109 a.m. 2 obr. Domecko
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 37’ 36,69”       E: 17° 51’ 16,38",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 162,00 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 168,70 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,70 m.
 
Słup NN (prawy brzeg) zlokalizowany jest na działce nr 109 a.m. 2 obr. Domecko
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 37’ 36,79”       E: 17° 51’ 18,73",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 162,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 168,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 6,3 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 261 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
 
 
 
Z up. Starosty
Urszula Karpińska-Karbowniczek
Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML