Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.11.2015.ZW - przejście światłowodem pod rz. Olszynką w Chrząszczycach

 

Opole 2015-02-16
OŚ.6341.11.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 26.01.2015 r. pana Pawła Krzywańskiego z firmy CUBEINFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Niepodległości 14, działającego z upoważnienia pana Michała Adamczyka Prezesa Zarządu CITYMEDIA NET Sp. z o.o. z siedzibą: 45-231 Opole ul. Oleska 121, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewiertem sterowanym pod dnem rzeki Olszynki w km 7+950, rurociągiem kablowym sieci światłowodowej (typ kabla światłowodowego GYTC8Y 24J), w postaci 2 rur RHDPE f 40 mm, ułożonych w rurze ochronnej RHDPE f 110 mm, o długości 8,6 m w tym pod rzeką Olszynką 2,1 m, na głębokości min. 1,20 m pod dnem cieku tj. rzędna góry rury ochronnej 163,90 m npm (rzędna dna cieku 165,10 m npm),
 
Stan prawny działki, na której zlokalizowane będzie urządzenie wodne – przejście
pod rz. Olszynką w km 7+950:
 
-     działka nr 48 a.m. 1 obręb Chrząszczyce gm. Prószków stanowiąca własność Gminy Prószków (droga gminna nr 104817 O ul. Szkolna łącząca Domecko i Chrząszczyce),
-     działka nr 23 a.m. 1 obręb Chrząszczyce gm. Prószków stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu.
 
Współrzędne geograficzne przejścia:
 
            N: 50° 36’ 45,11”       E: 17° 52’ 38,34”
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                  Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML