Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.2.2015.ZW - zmiana decyzji nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dn. 04.04.2011 r.

 

Opole 2015-02-02
OŚ.6341.2.2015.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Jakuba Roszuka Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą: 45-031 Opole ul. Malczewskiego 1, o zmianę ostatecznej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego Starosty Opolskiego nr OŚ.ZW 6223-107/10 z dnia 04.04.2011 r, na szczególne korzystanie z wód: Pruskowskiego (Potoku) polegające na ich piętrzeniu i poborze oraz ich zrzucie po wykorzystaniu do rzeki Libawy dla potrzeb Stawów rybnych kompleks POLIWODA, stawy oznaczone jako Etap I-III numerami 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 i 36, polegającą na dopisaniu do wyżej wymienionej decyzji:
 
  1. Działki ewidencyjnej nr 271/75 a.m. 3 obręb Biestrzynnik gm. Ozimek, będącej własnością Okręgu PZW w Opolu, na części której, częściowo zlokalizowany jest staw nr 22 wchodzący w skład w/w kompleksu stawów rybnych,
 
  1. Działki ewidencyjnej nr 270/75 a.m. 3 obręb Biestrzynnik gm. Ozimek, będącej własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, w dzierżawie Okręgu PZW w Opolu (umowa dzierżawy do dnia 31.07.2021 r.), na części której, częściowo zlokalizowany jest staw nr 22 wchodzący w skład w/w kompleksu stawów rybnych.
 
Pozostałe zapisy decyzji pozostają niezmienione.
 
 
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                              Geolog Powiatowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML