Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.137.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 2015-01-07

OŚ. 6341. 137. 2014. BS

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 23 grudnia 2014 r., postępowania na wniosek Mariusza Pelca Członka Zarządu Międzygminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Spółka z o.o., 46-020 Czarnowąsy, ul. Kośnego 3,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, nieczynnej studni głębinowej nr II  z utworów cenomańskich, o wydajności eksploatacyjnej Qe = 27 m3/h przy S = 5,4 m, o głębokości 75,0 m, w obudowie z kręgów żelbetowych  1500 mm,  z komunalnego ujęcia wody w CZARNOWĄSACH, gm. Dobrzeń Wielki.

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania przewidzianego do likwidacji studni nr II:

- działka nr 397/85 am 9 obręb Czarnowąsy - własność Gmina Dobrzeń Wielki,

- współrzędne geograficzne studni nr II - 50o43’07.8” N,   17o54’17.2” E. 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML