Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.112.2014.ZW

 

Opole 2014-11-10
OŚ.6341.112.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Romana Strach zam. 46-053 Dębie ul. Zielona 12 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1748 O ul. Raszowska, zlokalizowanego na działce nr 677/80 a.m. 1 obręb Dębie będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu (w ewidencji gruntów Gmina Chrząstowice), pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 541/69 a.m. 1 obręb Dębie będącej własnością Iwony i Romana Strach zam. 46-053 Dębie ul. Zielona 12 o poniższych parametrach:
 
-       łączna długość L = 13,75 m,
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 0,3%,
-       rzędna dna wlotu 169,81 m npm,
-       rzędna dna wylotu 169,77 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
wlot:     N: 50o 38’ 14,63”        E: 18o 05’ 46,55”
wylot:  N: 50o 38’ 14,21”        E: 18o 05’ 46,89”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML