Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.111.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 03.11.2014 r.

 OŚ. 6341. 111. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości,

 

            informację o wszczęciu w dniu 24 października 2014 r., postępowania na wniosek Jana Fujaka Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śl. 54, w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie w zakresie odprowadzania, ścieków przemysłowych – popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody komunalnego ujęcia wody w OZIMKU, przy ul. Polnej, istniejącym wylotem  do rzeki Brzezinki w km 3+320, w ilościach:

 

      - Q maxh = 10,06 m3/h,

      - Q śrd =  14,06 m3/d,

      - Q maxd = 34,12  m3/d

      - Q maxr = 5 132,4 m3/rok

o dopuszczalnym stanie i składzie:

- odczyn pH – 6,5 ÷ 9

- zawiesiny ogólne – 35 mg/l

- żelazo ogólne – 10 mg Fe/l.

 

Lokalizacja wylotu ścieków oraz zasięg szczególnego korzystania z wód:

- działka  nr 574 am 8 obręb m.Ozimek – właściciel; Skarb Państwa,  trwały Zarząd: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. 

Zgodnie z wnioskiem strony, na podstawie art.135 pkt 2 ustawy Prawo wodne, zostanie wygaszone dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, udzielone PGKiM Sp. z o.o. Antoniów, na odprowadzanie popłuczyn ze SUW w Ozimku, ul. Polna, ujęte w punkcie I.2. decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-41/04 z dnia 05-11-2004r., obowiązujące do dnia 30 listopada 2014 r.

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML