Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.105.2014.ZW

 

Opole 2014-10-27
OŚ.6341.105.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Witolda Leszczyńskiego zam. 46-070 Osiny ul. Opolska 35 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę tj. częściowe zasypanie 650 m2 (z 850 m2 powierzchni całkowitej) stawu ziemnego, bezodpływowego, o głębokości ok. 1 m, zasilanego wodami gruntowymi zlokalizowanego na dz. nr 235/52 a.m. 2 obręb Osiny gm. Komprachcice.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
                        N: 50o 38’ 35,40”                   E: 17o 50’ 51,62”
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                   Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 

 

Wersja XML