Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.102.2014.BS

 

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 16-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 102. 2014. BS 

 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 12 września 2014 r., postępowania na wniosek Manfreda Wosnicy właściciela Ubojni Drobiu „PODLESIE” Manfred Wosnica, 46-020 Czarnowąsy, ul.Stawowa 7, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie, do kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD Spółka z o.o. w Czarnowąsach oraz do oczyszczalni ścieków w Opolu eksploatowanej przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w Opolu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w ubojni drobiu w Czarnowąsach, podczyszczanych na urządzeniach zakładowej oczyszczalni ścieków typu SBR, w ilościach:  Qmaxh = 2,3 m3/h, Qśr d = 18,4 m3/d, Q max d = 27,2 m3/d, Qmax r = 6827  m3/rok,  o składzie:

·    azot amonowy – 200 mgNNH4/l

·    azot azotynowy – 10 mg NNo2/l

·    fosfor ogólny – 25 mg P/l. 

 

 

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML