Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.93.2014.BS

STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 02-10-2014 r.

 

OŚ. 6341. 93. 2014. BS

 

 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

            informację o wszczęciu w dniu 19 sierpnia 2014 r., postępowania na wniosek Jana Fujaka Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k/Ozimka, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śl. 54, w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów permo- triasu komunalnego ujęcia wody w OZIMKU, przy ul. Częstochowskiej, za pomocą dwóch studni nr 1 i nr 2, w ilościach:

 

      - Qmaxh = 100,0 m3/h,

      - Q śrd =  1 500,0 m3/d,

      - Q maxr = 550 000,0 m3/rok

      przy wykorzystaniu zbiornika wyrównawczego żelbetowego, dwukomorowego o pojemności V = 500 m3.

 Lokalizacja ujęcia wody:

-działka nr 77/2 am 1 obręb Ozimek, właściciel PGKiM Sp. z o.o. Antoniów.

Zgodnie z wnioskiem strony, na podstawie art.135 pkt 2 ustawy Prawo wodne, zostanie wygaszone dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, udzielone PGKiM Sp. z o.o. Antoniów, na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody w Ozimku, przy ul. Częstochowskiej, ujęte w punkcie I.1.a. decyzji Starosty Opolskiego nr OŚ.BSz-6223-41/04 z dnia 05-11-2004r., obowiązujące do dnia 30 listopada 2014 r.

 

          

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska


Wersja XML