Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.107.2014.ZW

 

Opole 2014-10-02
OŚ.6341.107.2014.ZW
 
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek (pismo z dnia 29.09.2014 r.) pana Tomasza Zająca z firmy ArtMOST z siedzibą: 54-106 Wrocław ul. Rędzińska 67 działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez pana Ryszarda Bojkowskiego Nadleśniczego PGL LP Nadleśnictwa Tułowice z siedzibą: 49-130 Tułowice ul. Parkowa 14/14a w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
1.      Wykonanie przebudowy mostu na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w km 21+520
w ciągu drogi leśnej nr 1, oddział 1m Leśnictwa Tułowice, zlokalizowanego na działkach nr 1/21, 1/22, a.m. 2 oraz 1/23, 1/24, 1/26 i 1/10 a.m. 3 obręb Tułowice gm. Tułowice, polegającej na:
 
a.       rozbiórce – likwidacji istniejącego mostu dwuprzęsłowego
(wraz z przyczółkami i filarem) o konstrukcji drewnianej (dźwigary mostu wykonane z bali drewnianych, a pomost z krawędziaków drewnianych, podpory mostu stanowią konstrukcje drewnianych pali zwieńczonych jarzmami)
Wymiary istniejącego mostu:
-            długość całkowita                         9,00 m,
-            szerokość całkowita                     5,70 m,
-            szerokość jezdni                           4,50 m,
-            światło poziome: 2 x 2,75 m =      5,50 m
-            światło pionowe                           1,40 m
 
Współrzędne geograficzne:
N: 50° 35’ 40,85”       E: 17° 39’ 50,54”
 
b.      wykonaniu w jego miejsce nowego mostu jednoprzęsłowego o ustroju nośnym z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu DS. – 9 wraz ze współpracującą z nimi zespalającą, monolityczną płytą żelbetową (nadbeton) opartą bezpośrednio na konstrukcji korpusu z przekładką z papy o poniższych parametrach:
  
-          rzędna spodu konstrukcji mostowej                 168,64 m npm,
-          rzędna dna                                                           166,84 m npm,
-          światło poziome                                                 8,10 m,
-          światło pionowe                                                 1,80 m,
-          szerokość całkowita obiektu                              Bc= 6,90 m,
-          szerokość jezdni                                                   Bj= 5,50 m,
-          kąt skrzyżowania obiektu z rzeką                        a = 90o,
-          długość obiektu                                                      L = 9,40 m,
-          spadek podłużny dwustronny                               i = 0,5%,
-          spadek poprzeczny jezdni                                     i = 2,0%,
-          nośność obiektu odpowiadająca klasie C wg PN – 85/S - 10030 (30 ton)
 
Współrzędne geograficzne:
N: 50° 35’ 40,85”       E: 17° 39’ 50,54”
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML