Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.103.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 24-09-2014 r.

 

OŚ. 6341. 103. 2014. BS

 

 Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z póź.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

        informację o wszczęciu w dniu 17 września 2014 r., postępowania na wniosek Waldemara Jaworskiego właściciela Pracowni Badań i Ekspertyz GEOSERWIS, 46-060 Winów, ul. Ligudy 12a, pełnomocnika Mirosława Morawskiego z Firmy Usługowo-Handlowej MORGAZ, 45-802 Opole, ul.Partyzancka 72/5, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych: dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych  studni nr 1 i nr 2, o wydajnościach eksploatacyjnych: studnia nr 1 –
Qe = 15 m3/h przy S = 2,3 m, studnia nr 2 – Qe = 18 m3/h przy S = 1,8 m, o głębokościach
15 m, w obudowach z kręgów żelbetowych  1400 mm, o wysokości obudowy 2,0 m w m.SŁAWICE, gm.Dąbrowa.

Studnie przeznaczone do likwidacji były nieczynne od kilkunastu lat, stanowiły ujęcie wody dla byłego PGR w Sławicach.

Lokalizacja studni oraz zasięg oddziaływania przewidzianych do likwidacji urządzeń wodnych:

-działka nr 16/10 am 1 obręb Sławice- własność wnioskodawcy.

- współrzędne geograficzne studni nr 1 - 50o42’27.6” N,   17o51’30.0” E; studni nr 2 - 50o42’27.6” N,   17o51’29.4” E.

           

Z up. Starosty

Marek Parfimczyk

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wersja XML