Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.87.2014.BS


STAROSTA OPOLSKI

     ul. 1 Maja 29

    45-068 Opole

Opole, 22-08-2014 r.

OŚ. 6341.87. 2014. BS 

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego 

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z późn.zm.),             

podaję do publicznej wiadomości, 

informację o wszczęciu w dniu 25 lipca 2014 r., postępowania na wniosek Jadwigi Plichta, pełnomocnika zakładu Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, oczyszczanych w separatorze ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z myjni samochodowej przy stacji paliw PKN ORLEN nr 1322, zlokalizowanej przy ul. Opolskiej 33 w Niemodlinie, na działce nr 1018 am 12.

Ścieki przemysłowe (mieszanina ścieków technologicznych i bytowych) zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 17 ustawy Prawo wodne), wprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Gościejowickiej, wspólnym przyłączem kanalizacyjnym ze ściekami bytowymi, w obliczeniowych ilościach:

Qmaxh = 0,108 m3/h, Qśrd = 2,6 m3/d, Qmaxr = 949,0  m3/rok, 

o składzie:

·    węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

·    azot ogólny – 80 mgNNH4/l

·    fosfor ogólny – 10 mg P/l.

 

 

Z up. Starosty

Urszula Karpińska – Karbowniczek

Geolog Powiatowy

Wersja XML