Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.73.2014.ZW

 

Opole 2014-08-01
OŚ.6341.73.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 02.07.2014 r. pana Zdzisława Czuczwary z Zakładu Projektowania i Wykonawstwa PIWIS inż. Zdzisław Czuczwara z siedzibą: 45-069 Opole ul. 1 Maja 53, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:  
 
 1. Przejścia nr 1
nad kanałem ulgi rzeki Ochodzanki w km 0+112, przyłączem kanalizacji sanitarnej f 160 PVC ułożonym w poboczu pasa jezdni istniejącego mostu w ul. Młyńskiej w Domecku, rzędna dna cieku 158,90 m npm, rzędna spodu konstrukcji mostowej 160,50 m npm, rzędna spodu projektowanego rurociągu od 160,72 m npm do 160,85 m npm.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 261 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
-     działka nr 109 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,60”       E: 17° 51’ 17,60",
X: 307270,30              Y: 419030,70
 
 1. Przejścia nr 2
pod kanałem ulgi rzeki Ochodzanki w km 0+120, rurociągiem tłocznym PE 75 mmkanalizacji sanitarnej, rzędna dna cieku 158,90 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 157,90 m npm (tj. min. 1,00 m poniżej dna cieku).
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 111 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,40”       E: 17° 51’ 17,60",
X: 307263,70              Y: 419031,16
 
 1. Przejścia nr 3
pod rzeką Ochodzanką w km 0+120, rurociągiem tłocznym PE 75 mmkanalizacji sanitarnej, rzędna dna cieku 159,73 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 158,45 m npm ÷ 158,65 m npm (tj. min. 1,00 m poniżej dna cieku).
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 111 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Gminy Komprachcice.
-     działka nr 415/179 a.m. 2 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,40”       E: 17° 51’ 18,40",
X: 307263,70              Y: 419045,90
 
 1. Przejścia nr 4
pod rzeką Prószkówką w km 19+725, rurociągiem tłocznym PE 75 mmkanalizacji sanitarnej, rzędna dna cieku 161,13 m npm, rzędna góry projektowanej rury osłonowej 159,93 m npm ÷ 160,13 m npm (tj. min. 1,00 m poniżej dna cieku).
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście pod ciekiem):
 
-     działka nr 260 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 36,50”       E: 17° 51’ 19,40",
X: 307267,20              Y: 419064,90
 
 1. Przejścia nr 5
nad rzeką Prószkówką w km 20+740, rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej Dn 65 mmw rurze preizolowanej stalowej spiroocynk Dz 160 mm wypełnionej pianką poliuretanową, ułożoną w poboczu pasa jezdni istniejącego mostu w ul. Jaśkowskiej w Domecku, rzędna spodu konstrukcji mostowej 160,50 m npm, rzędna spodu projektowanego rurociągu od 160,72 m npm do 160,85 m npm.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 259 a.m. 5 obręb Domecko gm. Komprachcice stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie WZMiUW w Opolu,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przejścia: 

 
N: 50° 37’ 05,88”       E: 17° 51’ 23,78",
X: 306320,44              Y: 419137,31
 
 
 
 
                                                                                              Z up. Starosty
                                                                                              Urszula Karpińska-Karbowniczek
                                                                                              Geolog Powiatowy
 
 
Wersja XML