Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.71.2014.ZW

 

Opole 2014-07-15
OŚ.6341.71.2014.ZW
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek – pismo z dnia 24.06.2014 r. pana Tomasza Serwatki i Wojciecha Rakoniewskiego właścicieli firmy G-Net s.c. T. Serwatka, W. Rakoniewski z siedzibą: 44-190 Knurów ul. Szpitalna 8, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (podwieszenie na istniejących słupach energetycznych NN firmy Tauron) przejścia napowietrzną linią telekomunikacyjną:
 
 1. Nad rzeką Małą Panwią w km 34+125, poniżej mostu drogowego w Krasiejowie na trasie drogi powiatowej nr 1807 O ul. Sporacka w Krasiejowie gm. Ozimek, kablem światłowodowym typu ADSS LTC, pomiędzy słupami NN o nr 673 i nr 674
  o poniższych parametrach:
 
-        całkowita długość przewieszki 76,44 m (w tym nad ciekiem 34,7 m),
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (wyspa) 
190,30 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (wyspa) 8,30 m
 
Słup NN nr 673 zlokalizowany jest na działce nr 428/107 a.m. 4 obr. Krasiejów
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 40’ 25,99”       E: 18° 15’ 12,45",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 183,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 191,50 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 8,0 m.
 
Słup NN nr 674 zlokalizowany jest na działce nr 494/89 a.m. 4 obr. Krasiejów
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 40’ 23,61”       E: 18° 15’ 11,44",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 184,10 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 192,10 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 8,0 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad ciekiem):
 
-     działka nr 494/89 a.m. 4 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie RZGW we Wrocławiu.
 
 
 1. Nad lewostronnym obwałowaniem rzeki Małej Panwi w km 34+125, poniżej mostu drogowego w Krasiejowie na trasie drogi powiatowej nr 1807 O
  ul. Sporacka w Krasiejowie gm. Ozimek, kablem światłowodowym typu ADSS LTC, pomiędzy słupami NN o nr 673 i nr 672 o poniższych parametrach:
 
-        całkowita długość przewieszki (nad lewostronnym obwałowaniem) 28,20 m,
-        rzędna kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (korona wału) 190,80 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla w miejscu największego zwisu nad poziomem terenu (korona wału) 6,50 m
 
Słup NN nr 673 zlokalizowany jest na działce nr 428/107 a.m. 4 obr. Krasiejów
-        współrzędne geograficzne lokalizacji słupa: 
N: 50° 40’ 25,99”       E: 18° 15’ 12,45",
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 183,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 191,50 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 8,0 m.
 
Słup NN nr 672 zlokalizowany jest na działce nr 428/107 a.m. 4 obr. Krasiejów
-        rzędna terenu w miejscu lokalizacji słupa: 183,50 m npm,
-        rzędna zawieszenia kabla na słupie: 191,50 m npm,
-        wysokość zawieszenia kabla nad poziomem terenu: 8,0 m.
 
Stan prawny działek, na których zlokalizowane będą urządzenia wodne (przejście nad wałem):
 
-     działka nr 429/90 a.m. 4 obręb Krasiejów gm. Ozimek stanowiąca własność Gminy Ozimek.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML