Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.68.2014.ZW

 

Opole 2014-06-30
OŚ.6341.68.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek państwa Bartosza i Magdaleny Turek zam. 46-060 Górki ul. Ogrodowa 17a o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
 
  1. Wykonanie przepustu z rur betonowych, na rowie przydrożnym drogi powiatowej nr 1754 O ul. Opolska, zlokalizowanego na działce nr 254 a.m. 5 obręb Domecko będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, pod zjazdem indywidualnym na działkę nr 228 a.m. 5 obręb Domecko będącej własnością wnioskodawców o poniższych parametrach:
 
-       łączna długość L = 11,81 m (wraz ze ściankami czołowymi),
-       średnica f 400 mm,
-       spadek podłużny i = 0,34%,
-       rzędna dna wlotu 162,02 m npm,
-       rzędna dna wylotu 161,98 m npm
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji przepustu:
wlot:     N: 50o 37’ 25,15”        E: 17o 51’ 25,10”
wylot:  N: 50o 37’ 25,53”        E: 17o 51’ 24,49”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
Wersja XML