Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.69.2014.ZW

 

Opole 2014-06-30
OŚ.6341.69.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek – pismo z dnia 24.06.2014 r. – pani Katarzyny Niżyńskiej zam. 46-112 Świerczów ul. Brzeska 21, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, pomostu pływającego do wsiadania i wysiadania z kajaków, łodzi oraz rowerów wodnych na terenie zbiornika Turawa – brzeg północny w okolicy Ośrodka Wypoczynkowego „U Niedźwiedzia”, na działce nr 1/15 a.m. 6 obręb Turawa gm. Turawa, o poniższych parametrach:
 
-     typ pomostu: pływający np. 1060 firmy ELPLAST+ Sp. z o.o.
-     długość pomostu                                 13 modułów x 1,14 m =    14,86 m,
-     szerokość pomostu                                                                              1,52 m,
-     trap dojściowy:                                    2 moduły x 1,5 m =                  3,00 m
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji pomostu
A:                    N: 50° 44’ 16,15”                   E: 18° 07’ 27,20”
 
W Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1 Maja 29 (pokój nr 209) można zapoznać się z operatem wodnoprawnym załączonym do wniosku, jak również zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi.
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja XML