Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - OŚ.6341.60.2014.ZW

 

Opole 2014-06-10
OŚ.6341.60.2014.ZW
 
Informacja
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
 
            Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.):
 
podaję do publicznej wiadomości
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek pana Adama Filipowicza zam. 46-082 Kup ul. Brynicka 31i o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego, ziemnego, kopanego, niespuszczalnego zasilanego wodami gruntowymi zlokalizowanego na dz. nr 965/74 a.m. 2 obręb Kup gm. Dobrzeń Wielki, o poniższych parametrach:
 
o     szerokość korony b = 2,0 m,
o     nachylenie skarp n = 1 : 1,5,
o     średnia wysokość grobli 1,0 m,
 
Współrzędne geograficzne lokalizacji stawu:
 
1:                     N: 50o 48’ 32,10”                   E: 17o 53’ 49,70”
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                  Marek Parfimczyk
                                                                                  Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wersja XML